1. Kullanım Koşulları

İşbu Web Sitesi Kullanım ve Üyelik Koşulları (\"Kullanım Koşulları\") Commentee isimli web/mobil site ve mobil uygulamalarına (\"Platform\") giriş yapan, ziyaret eden, kullanan ve/veya üye olan Kullanıcılar için Platformda sunulan Hizmetlerin, Servislerin ve bu Hizmet ve Servislerden yararlanma şartlarını belirlemektedir.

Platformda çeşitli kavramlar üzerine yorum yapılabilir, blog yazıları yazılabilir, kavramlar eklenebilir ve kavramlar arası ilişkiler kurulabilir.

İçeriklere (yorum, bağlantı, blog yazısı, kavram ilişkileri) giriş yapmamış kullanıcılar da (Ziyaretçi) erişebilir. Üye kaydı ve kullanıcı girişi sonrası (Üye) kavram, kavramlar hakkında yorum, kavramlar arası ilişkiler ve kavramlarla ilgili blog yazıları eklenebilir.

Platform, önceden bildirmeksizin, bu metinlere maddeler ekleyebilir, çıkarabilir, yeni kurallar ekleyip, var olan kuralları kaldırabilir. Ziyaretçi ve Üyeler, Platforma her eriştiklerinde en güncel kural ve koşulları kabul etmiş sayılırlar. Ziyaretçi ve Üyeler, Platformun hizmetlerinden ve servislerinden yararlanarak, kullanarak ve/veya üye olarak işbu kullanım ve üyelik koşullarının ve gizlilik hükümlerinin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri anladığını, onayladığını ve üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Platform tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul eder.

Platform, herhangi bir bot yazılımı, script veya uygulama ile tamamen taranamaz, içerikleri kontrol edilemez veya yeni içerik eklenemez.

1.1. Üyelik Kuralları

Ziyaretçiler, Platformun sağladığı sosyal medya hesapları ve/veya e-posta adresleri ile Üye olabilirler.

Üyeler, kayıt sırasında, en az 18 yaşını tamamlamış olmalıdır. Platform, üyelikleri sebep göstermeksizin ve uyarı gereksinimi olmadan, ön-onay gereksinimine tabi tutabilir, var olan hesapları yeni içerik eklemeye kapatabilir veya tamamen silebilir.

Üye, Platformda sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme/hesaba erişim araçlarının (kullanıcı ismi, e-posta adresi ve/veya şifrelerini, erişim için kullanılan sosyal medya hesapları, şifre v.b.) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Platformun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder. Platform hiçbir koşul ve sebep altında bu hesap ve şifrelere erişim istememektedir.

Üyeler istedikleri zaman, sebep belirtmeksizin hesaplarını ve bu hesaplarla girdikleri içerikleri silebilirler. Üyelik silindiği takdirde bu hesapla oluşturulmuş tüm yorumlar ve blog yazıları Platform tarafından silinmiş duruma getirilecektir. Kavramlar ve kavram ilişkilerini silip silmemek Platformun inisiyatifindedir.

Platform, kurallara uymayan içerik giren Üyelerin hesaplarını içerik eklemeye kapatabilir. Platform, önceden bildirmeksizin ve uyarıda bulunmadan, sınırlı veya sınırsız süre ile Üye hesaplarını içerik eklemeye kapatabilir. Bu durumdaki Üyeler var olan içerikleri görebilir ve silebilir, fakat güncelleyemezler.

Bir kişinin tek bir Üyelik hesabı olabilir.

Platform istediği üyelere ön-onay gereksinimi olmadan içerik girme yetkisi tanımlayabilir. Hangi Üyeye hangi koşullar ve sürelerde bu yetkiyi vereceği kararı tamamen Platforma aittir.

1.2. İçerik Kuralları

İçerik türleri; Kavramlar, kavramlarla ilgili Yorumlar, kavramlar arası İlgi ilişkileri, kavramlar hakkındaki Blog yazıları ve Blog kullanıcı adlarıdır. Platform, yeni içerik türleri ekleyebilir veya var olan içerik türlerini yayından kaldırabilir, içerik türlerini yapısı ve kurallarını değiştirebilir.

Üye tarafından girilen içeriğin telif hakları Üyeye ait olmakla birlikte, Üye, Platformda yayımladığı tüm içerik için Platforma çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayımlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektedir.Platform, kendisi veya oluşturan Üyeler silmediği sürece, Platformdaki tüm içeriklerden gelir elde edebilir, içerikleri üçüncü parti kuruluşlarla paylaşabilir, içerikler üzerinden reklam geliri elde edebilir. Platform bu durumda, Kullanıcı ve Üyelere telif ödemek veya Kullanıcı ve Üyelerle herhangi başka bir gelir paylaşımı yapmak zorunda değildir.

Platformdaki içerikler tüm veya parça olarak, Platformun açık izni olmaksızın kullanılamaz ve alıntı düzeyinde bile olsa kopyalanamaz.

İçerikler eklenirken, ekleyen Üye ve üyenin IP adresi, tarayıcı versiyonu gibi ayırt edici bilgiler Platform tarafından kayıt altına alınabilir.

Platform, önceden uyarmaksızın ve sebep göstermeksizin, var olan içerikleri silebilir, birleştirebilir veya tüm detaylarını değiştirebilir. İçerikler Platform onayı sonrası yayına gireceklerdir. Platform, içerikleri herhangi bir zaman kısıtı veya sıra gözetmeksizin onaylayabilir veya hiç onaylamayabilir.

Eklenen içeriklerin yol açacağı tüm maddi zarar, hukuki yükümlülükler ve şikayetlerden, içeriği oluşturan Üyeler sorumludur. Üyeler silinen veya reddedilen içerikler hakkında Platforma itiraz edemezler.

Ziyaretçi ve Üye, Platform kullanımında ilgili tüm hukuki ve kanunu kurallara, yaptırımlara uygun hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Ticari reklamlar, linkler ve diğer herhangi bir tahrik içeren bilgiler, sunulan içerikten gerekirse bilgi verilmeden derhal kaldırılacak ve gerekirse üyelik iptal edilebilecektir.

Ziyaretçi ve Üye, Platformu kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Platforma ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Ziyaretçi ve Üyeye aittir.


Kavram ekleme kuralları:

 • Sadece Üyeler kavram ekleyebilir
 • Kavramlar doğru Kavram Türü ile ilişkilendirilmelidir
 • Kavramlar, Platformun o andaki kullanıldığı dilde olmalıdır
 • Daha önceden var olan kavramlar tekrar eklenemez
 • Kavramlar tekil olarak soyut veya somut kavramları ifade etmelidirler
 • Diğer yorumlara, kullanıcılara, üyelere cevaben kavram eklenemez
 • Kavram türünü adında içermemelidir (ör: \"Newsweek Dergisi\" hatalıdır, \"Dergi\" türünde \"Newsweek\" kavramı eklenmelidir)
 • Kavramın web sitesini eklemek zorunlu değildir, ama tavsiye edilir
 • Kavramlar aksi gerektirmedikçe tekil olarak eklenmelidir (ör: \"Uçaklar\" yerine \"Uçak\" olarak eklenmelidir)
 • Tarih içeren kavramlar eklenemez (ör: \"1 Ocak 2017 Yılbaşı Partisi\")
 • Henüz gerçekleşmemiş olaylar, spekülasyon ve dezenfermasyon içeren kavramlar eklenemez (Platform güvenilir haber siteleri ve haber ajanslarından doğrulama bekleyebilecektir)
 • Anket türünde kavramlar eklenemez (ör: \"En sevilen filmler\")
 • Kişisel iyelik içeren kavramlar eklenemez (ör: \"Başımdan Geçenler\", \"Sizin Bildikleriniz\")
 • Kavramlardan yeni kavramlar türetilemez (ör: \"Time Bugünkü Sayısı\" şeklinde kavram eklemek yerine, \"Time\" kavramına \"bugünkü sayısında…\" diye yorum eklenmelidir)
 • Kişi/kurum/dini değerlere hakaret, ırkçılık, türcülük, cinsiyetçilik, küfür, erotik içerik, spoiler (bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren; eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi durumunda alıcının eser ile ilgili düşüncelerini veya alacağı hazzı etkileyebilecek açıklama veya ipucu [tanım: Vikipediden]), intihara teşvik edici içerik, virüs ve yasa dışı tüm içerikler hakkında kavram eklenemez

Yorum ekleme kuralları:

 • Sadece Üyeler yorum ekleyebilir
 • Yorumlar, ilgili kavramlar hakkında olmalıdır
 • Yorumlar, Platformun o andaki kullanıldığı dilde olmalıdır
 • Üyeler yorumlarında kendilerinin ayırt edilmelerine neden olacak imza, noktalama veya metinler ekleyemezler
 • Daha önceden var olan yorumlar tekrar eklenemez
 • Diğer yorumlara, kullanıcılara, üyelere cevaben yorum yazılamaz veya güncellenemez
 • Henüz gerçekleşmemiş olaylar, spekülasyon ve dezenfermasyon içeren yorumlar eklenemez (Platform güvenilir haber siteleri ve haber ajanslarından doğrulama bekleyebilecektir)
 • Yorumlar kendi başlarına anlamlı ve bütün olmalıdır, parça parça girilemezler
 • Sadece bağlantıdan (link, url) oluşan yorumlar eklenemez. Her yorumda bağlantı dışında açıklayıcı metinler de eklenmelidir
 • Yorumlarda imla kurallarına tam olarak uyulmalıdır
 • Yasal alıntı kısıtları dışında herhangi bir telif içeren eserden alıntı yapılamaz
 • Kişi/kurum/dini değerlere hakaret, ırkçılık, türcülük, cinsiyetçilik, küfür, erotik içerik, spoiler (bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren; eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi durumunda alıcının eser ile ilgili düşüncelerini veya alacağı hazzı etkileyebilecek açıklama veya ipucu [tanım: Vikipediden]), intihara teşvik edici içerik, virüs ve yasa dışı tüm içerikler hakkında yorum eklenemez

Kavram ilişkisi ekleme kuralları:

 • Sadece Üyeler kavramları ilişkilendirebilir
 • Kavram ilişkileri, doğru olmalıdır. Platform doğrulamadığı ilişkileri red edebilir, silebilir veya güncelleyebilir
 • Daha önceden var olan ilişkiler tekrar eklenemez
 • Diğer yorumlara, kullanıcılara, üyelere cevaben ilişki eklenemez
 • Kişi/kurum/dini değerlere hakaret, ırkçılık, türcülük, cinsiyetçilik, küfür, erotik içerik, spoiler (bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren; eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi durumunda alıcının eser ile ilgili düşüncelerini veya alacağı hazzı etkileyebilecek açıklama veya ipucu [tanım: Vikipediden]), intihara teşvik edici içerik, virüs ve yasa dışı tüm içerikler hakkında ilişki eklenemez

Blog yazısı ekleme kuralları:

 • Sadece Üyeler blog yazısı ekleyebilir
 • Daha önceden var olan blog yazıları tekrar eklenemez
 • Blog yazıları, Platformun o andaki kullanıldığı dilde olmalıdır
 • Diğer yorumlara, kullanıcılara, üyelere ve blog yazılarına cevaben blog yazısı eklenemez
 • Blog yazıları kendi başlarına anlamlı ve bütün olmalıdır, parça parça girilemezler
 • Sadece bağlantıdan (link, url) oluşan blog yazıları eklenemez. Her blog yazısında bağlantı dışında açıklayıcı metinler de eklenmelidir
 • Blog yazılarında imla kurallarına tam olarak uyulmalıdır
 • Blog yazıları en az 2000 karakter olmalıdır. Daha kısa içerikler yorum olarak girilebilir
 • Blog yazıları en az 1, en fazla 3 kavram ile ilişkili olabilir.
 • Kişi/kurum/dini değerlere hakaret, ırkçılık, türcülük, cinsiyetçilik, küfür, erotik içerik, spoiler (bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren; eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi durumunda alıcının eser ile ilgili düşüncelerini veya alacağı hazzı etkileyebilecek açıklama veya ipucu [tanım: Vikipediden]), intihara teşvik edici içerik, virüs ve yasa dışı tüm içerikler hakkında blog yazısı ve bu yazılara kavram ilişkisi eklenemez

Blog kullanıcı adı kuralları:

 • Sadece Üyeler blog kullanıcı adı seçebilir
 • Platform bazı kullanıcı adlarının alınmasını engelleyebilir
 • Üyelerin seçtikleri blog kullanıcı adlarını sebep göstermeksizin Üyelerden geri alabilir veya değiştirebilir
 • Blog kullanıcı adları en az 5, en fazla 40 karakter olabilir
 • Üyeler blog kullanıcı adlarını istedikleri zaman değiştirebilirler
 • Kişi/kurum/dini değerlere hakaret, ırkçılık, türcülük, cinsiyetçilik, küfür, erotik içerik, spoiler (bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren; eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi durumunda alıcının eser ile ilgili düşüncelerini veya alacağı hazzı etkileyebilecek açıklama veya ipucu [tanım: Vikipediden]), intihara teşvik edici içerik, virüs ve yasa dışı tüm içerikler hakkında blog kullanıcı adı seçilemez

2. Gizlilik

Platform, Ziyaretçi ve Üye bilgilerini yasal zorunluluklar dışında gizli tutacaktır. Herhangi bir analiz veya ölçüm için, anonimleştirilmemiş olarak kullanılmayacaktır.

İçeriklerle ilgili IP adresi ve tarayıcı sürümü bilgileri, yasal zorunluluklar dışında Platform tarafından paylaşılmayacaktır.

Yorumlar, Kavramlar ve Kavram ilişkileri Platformda anonim olarak gösterilecektir, yani ekleyen Üye bilgisi gösterilmeyecektir. Üyeden önceden onay almaksızın içeriklerin anonimliği kaldırılmayacaktır.

Blog yazıları, Üyelerin tercihine göre anonim veya Blog kullanıcı adı altında yayımlanabilir. Üyeler sonradan blog kullanıcı adı ekleyebilir veya kullanıcı adlarını silebilirler. Sildikleri takdirde, blog içerikleri anonim hale gelecektir.

Platform, gerekli gördüğü ölçüm/takip scriptleri, cookieler, SDKlar ve diğer teknolojiler ile kullanıcı davranışlarını ve Platform performans/hatalarını ölçebilir. Ölçüm/takip script ve cookieleri anonimleştirilmemiş bilgileri herkese açık olarak yayımlamayacaktır.

Platform, infografikler veya genel istatistikler yayımlayabilir. Bu paylaşımları yaparken, Üyelerin anonimleştirilmemiş herhangi bir bilgisini kullanmayacaktır.

Hakaret, hukuki süreçler veya Platform performans/hatalarının takibi nedeniyle, Platform ekibi tüm veritabanına erişebilir. Burada Üye e-posta adreslerine ve IP adresi gibi bilgilerine erişebilirler. Platform ekibi bu bilgileri sadece bu süreçler içerisinde kullanacak ve üçüncü partiler ile paylaşmayacaktır.

3. Kopyalama

Platformda yer alan bütün İçerikler, yorumlar, resimler, grafikler ve istatistiki bilgilerin (\"Materyaller\") 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran Platforma aittir.

Platformda yer alan Materyallerin Platformdan yazılı onayı olmaksızın kopyalanması ve çoğaltılması yasaktır. Ayrıca, Platformda yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şekilde yayımlamak ve/veya Platformun haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır.

Platformun isim hakkı ve logosu veya sitede bulunan yazılım, görsel ve tasarımların tümü münhasıran Platforma ait olup hiçbir surette Platformun yazılı onayı olmaksızın kullanılamaz, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz. Ayrıca Sitenin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması kesinlikle yasaktır.